Het gesprek aangaan over alcohol in ziekenhuizen

In een nieuwe video van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) roepen Andrea Rozema en Maag-, Darm- en Leverarts Henk-Marijn de Jonge van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zorgprofessionals op om in de spreekkamer het gesprek over alcoholgebruik aan te gaan. Werkgroep Tweedelijn van het SVA heeft verschillende producten ontwikkeld die hierbij kunnen ondersteunen. “Zo kun je op de Zakkaart Ziekenhuizen verschillende ziektes aanwijzen die gerelateerd zijn aan alcoholproblematiek, zoals diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten. De kaart biedt ook praktische handvatten voor een zorgpad wat doorlopen kan worden om aan de slag te gaan met vroegsignalering, om zo mensen te helpen verdere gezondheidsschade van alcohol te voorkomen.

Door mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden kan problematisch alcoholgebruik voorkomen worden. Bovendien hebben mensen in een vroeg stadium de meeste kans om te herstellen. Het SVA zet zich hiervoor in.

De werkgroep Tweedelijn wil de vroegsignalering van alcoholproblemen in de tweedelijnszorg verbeteren. Onder de tweedelijnszorg vallen algemene ziekenhuizen en ggz-instellingen. De werkgroep richt zich op alle patiënten in de tweedelijnszorg met problematisch alcoholgebruik of met een risico daarop. Verslavingskunde Nederland is kartrekker van de werkgroep Tweedelijn.

Bekijk hier de video: