Wetenschappelijk platform

Het wetenschappelijk platform van Verslavingskunde Nederland verbindt de wetenschap aan thema’s binnen de verslavingszorg. Het zorgt voor een stevige academische onderbouwing van de verslavingskunde. De wetenschappelijke inbreng bij ontwikkelingen en onderzoeken binnen Verslavingskunde Nederland komt van het wetenschappelijk platform.

Programmalijnen en het bestuur van Verslavingskunde Nederland kunnen dit platform raadplegen. Zij voeden het wetenschappelijk platform ook. Daarnaast geeft het platform ook (ongevraagd) advies aan bestuurders, programmalijnen en andere betrokkenen bij Verslavingskunde Nederland.

Invitationals

Het wetenschappelijk forum richt op belangrijke thema’s in verslavingszorg en verslavingspreventie, o.a. in de vorm van invitationals. Deskundigen en andere belangstellenden worden uitgenodigd om een thema nader te bespreken en Verslavingskunde Nederland van input te voorzien op dit thema. De uitkomsten van een invitational kunnen in het veld verder uitgewerkt en gebruikt worden.

Input bij de invitationals en het wetenschappelijk platform wordt gegeven door:

  1. Professionals (de praktijk)
  2. Cliëntvertegenwoordigers
  3. Wetenschappers
  4. Bestuurders

In 2019 is een inventarisatie en prioritering van de onderzoeksbehoeften uitgevoerd. Dat heeft geleid tot deze Onderzoeksagenda op het gebied van verslavingskunde.