Ambitie Verslavingskunde Nederland

Onze missie: een psychisch gezonde samenleving

Verslavingskunde Nederland staat voor een psychisch gezonde samenleving, waarin mensen hun krachten en mogelijkheden kunnen hervinden en benutten. Mensen hebben zo veel mogelijk regie over hun leven, en voelen zich zinvol en met elkaar verbonden. De meerwaarde van Verslavingskunde Nederland is kennis en kunde vergroten over verslaving en het (voorkomen van) het gebruik van alcohol, drugs, tabak en van gedragsverslaving. We richten ons op professionals in de verslavingszorg. We bereiken deze missie door samen te werken: we verenigen ons in een landelijk netwerk, waarin we de expertise en ervaring bundelen.

Het doel dat hieruit volgt: minder mensen in Nederland raken verslaafd. En minder mensen komen in de problemen door verslaving. De professionals die samen het netwerk van Verslavingskunde Nederland vormen zetten zich in voor dit doel.

Forse problemen door verslaving

Verslaving is namelijk een ernstige ziekte, die voor forse problemen kan zorgen. Dit kan zo erg zijn dat mensen hun leven niet meer op orde hebben, met allerlei problemen op het gebied van gezondheid, relaties en werk tot gevolg. Daarnaast kan verslaving leiden tot maatschappelijke schade. Denk aan overlast, geweld, criminaliteit om aan het middel te komen (verwervingscriminaliteit), verkeersongelukken en ziekteverzuim.

Verslaving is een complexe aandoening die op verschillende gebieden beschouwd en bestreden kan worden. Verslavingskunde Nederland houdt zich dan ook bezig met het ontwikkelen en verbeteren van preventie, behandeling, herstel en reclassering bij verslaving.

Herstel

Herstel is een rode draad in al onze activiteiten. Herstel is een individueel proces. Het gaat om het ontwikkelen van veerkracht en het omgaan met een verslaving. Lees hier meer over het begrip ‘herstel‘.

Concrete activiteiten Verslavingskunde Nederland

Om dat doel te bereiken zetten we ons in voor:

  • Kennis en kunde die voor iedereen toegankelijk is, leidend tot effectievere zorg;
  • Destigmatisering en sociale inclusie;
  • Goed opgeleide professionals die samen met een cliënt tot een passende behandeling komen;
  • Professionele standaarden en richtlijnen.

Deze activiteiten vinden plaats via landelijke projecten of door producten te ontwikkelen, database zoals e-Learnings, of handvatten om nieuw beleid te implementeren.

Zichtbare resultaten, heldere visie

Ook belangenbehartiging is nodig om onze doelen te bereiken. We maken onze resultaten zichtbaar bij verschillende belanghebbenden, bijvoorbeeld in de politieke arena. Dat doen we middels het netwerk: professionals uit de aangesloten zorginstellingen voelen zich betrokken bij de inhoudelijke thema’s en dragen die actief uit. Bijvoorbeeld in hun eigen organisatie of op congressen. Sommige boegbeelden doen dat in de media.