Database

Verslavingskunde Nederland bundelt de krachten van de volledige verslavingssector. Daarmee zijn wij het Nederlandse expertisenetwerk op het gebied van verslaving. Ons netwerk ontwikkelt sinds jaren wetenschappelijke richtlijnen, protocollen, rapporten en factsheets om kennis over verslaving te delen en te vergroten. Je kunt alle publicaties hier vinden.

Type bron
Problematiek
Doel
Taal
Erkenning

CGT-werkboek en -protocol (2023)

BehandelingDiagnostiekO.b.v. literatuurHandboekProtocolMiddelen algemeen

Er zijn verschillende CGT-werkboeken en -protocollen beschikbaar. Je kunt ze bestellen op de site van Perspectief Uitgevers.

Er zijn verschillende CGT-werkboeken en -protocollen beschikbaar. Je kunt ze bestellen op de site van Perspectief Uitgevers.

Bekijk onderzoek

Addendum group-oriented cognitive behavioral therapy for substance use and gambling (2022)

BehandelingO.b.v. richtlijnAddendumHandboekGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Consensusdocument Verslavingskunde Nederland – Zorgverzekeraars Nederland inzake Kwaliteit van Verslavingszorg (2022)

OverigeO.b.v. praktijkervaringenFactsheetMiddelen algemeen

Verslavingskunde Nederland en Zorgverzekeraars Nederland treffen elkaar sinds 2019 geregeld en hebben de ambitie om nauw samen te werken met als doel de onderscheidende kwaliteit van verslavingszorg in Nederland te… [lees meer]

Verslavingskunde Nederland en Zorgverzekeraars Nederland treffen elkaar sinds 2019 geregeld en hebben de ambitie om nauw samen te werken met als doel de onderscheidende kwaliteit van verslavingszorg in Nederland te verhogen.

Dit consensusdocument inzake kwaliteit van zorg in de verslavingszorg is hiervan een eerste gezamenlijk resultaat dat door beide partijen onderschreven wordt. Dit document is tot stand gekomen in een gezamenlijke werkgroep.

Bekijk onderzoek

Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (herziene versie) (2021)

BehandelingO.b.v. literatuurRichtlijnOpiaten

Deze richtlijn beschrijft het gehele hulpverleningsproces van diagnostiek tot uitvoer van diverse interventies bij opiaatverslaving. De behandeling van opiaatverslaving bestaat naast een medicatietraject uit een begeleidingstraject op maat.

Deze richtlijn beschrijft het gehele hulpverleningsproces van diagnostiek tot uitvoer van diverse interventies bij opiaatverslaving. De behandeling van opiaatverslaving bestaat naast een medicatietraject uit een begeleidingstraject op maat.

Bekijk onderzoek

Inventarisatierapport project Naasten (2020)

PreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportAlcohol

Problematisch alcoholgebruik raakt niet alleen de drinker zelf, maar heeft ook een grote impact op de mensen om hen heen. Er zijn geen concrete cijfers over het aantal naastbetrokkenen, maar… [lees meer]

Problematisch alcoholgebruik raakt niet alleen de drinker zelf, maar heeft ook een grote impact op de mensen om hen heen. Er zijn geen concrete cijfers over het aantal naastbetrokkenen, maar het leven naast iemand met een verslavingsprobleem wordt vaak als zwaar ervaren. Tegelijkertijd zijn naastbetrokkenen een belangrijke schakel bij vroeg signalering, het motiveren tot matigen van het gebruik en bij het motiveren van problematisch gebruikers naar zorg.

Het bieden van interventies voor naasten is voor zowel betere vroegsignalering en toeleiding naar zorg belangrijk, als voor het bewerkstelligen van (betere resultaten in) zorg voor degene met een (potentiele) verslaving. Ten behoeve van het preventieakkoord zal er om bovenstaande redenen een of enkele evidence based interventies voor naastbetrokkenen geselecteerd worden en worden deze landelijk opgeschaald, zodat voor naasten deze interventie(s) met landelijke dekking beschikbaar zijn.

Bekijk onderzoek

Inventarisatierapport Digitale preventie en zorg voor mensen met alcoholproblematiek (2020)

PreventieO.b.v. praktijkervaringenOnderzoeksrapportAlcohol
Bekijk onderzoek

State of the art ernstige psychische aandoeningen en verslaving (2020)

OverigeO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportAlgemene psychiatrieMiddelen algemeen

In dit rapport wordt beschreven hoe vaak de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving (comorbiditeit) voorkomt, wat het beloop van de aandoening is en welke zorg cliënten vervolgens ontvangen. Meer… [lees meer]

In dit rapport wordt beschreven hoe vaak de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving (comorbiditeit) voorkomt, wat het beloop van de aandoening is en welke zorg cliënten vervolgens ontvangen.

Meer dan 100.000 cliënten kampen jaarlijks met een psychische aandoening en een verslaving. Zij hebben vaak meer en ernstigere klinische en maatschappelijke problemen dan mensen met een enkelvoudig aandoening. Het is voor deze groep cliënten moeilijk om een behandeling te (blijven) volgen. Als er behandeling is, knappen ze minder goed op en is het risico op terugval groter dan bij mensen met een enkelvoudige aandoening.

  • Veel cliënten hebben behoefte aan een gecombineerde behandeling van beide aandoeningen, de inzet van ervaringsdeskundigheid, een respectvolle bejegening en goede nazorg.
  • Veel professionals geven aan dat hun organisatie of omgeving niet voldoende is ingericht op deze gecombineerde behandeling.
Bekijk onderzoek

Addendum individual cognitive behavioral therapy for substance use and gambling (2019)

BehandelingO.b.v. richtlijnAddendumHandboekGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Handreiking voor GHB-behandeling (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurHandleidingGHB

Een opiaatonderhoudsbehandeling behoort tot de meest effectieve interventies voor mensen met een opiaatverslaving. Door middel van opiaatonderhoudsbehandeling is stabilisatie over langere termijn te bereiken.

Een opiaatonderhoudsbehandeling behoort tot de meest effectieve interventies voor mensen met een opiaatverslaving. Door middel van opiaatonderhoudsbehandeling is stabilisatie over langere termijn te bereiken.

Bekijk onderzoek

Achtergronddocument handreiking GHB-behandeling (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandleidingGHB
Bekijk onderzoek

Factsheet GHB-behandeling (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenFactsheetGHB
Bekijk onderzoek

Addendum tabaksverslaving bij het behandelprotocol Cognitieve Gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenAddendumTabak

De Zorgstandaard Tabaksverslaving vervangt de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. De Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan bij de moderne visie op de inrichting van preventie en zorg bij chronische ziekten.

De Zorgstandaard Tabaksverslaving vervangt de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. De Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan bij de moderne visie op de inrichting van preventie en zorg bij chronische ziekten.

Bekijk onderzoek

Factsheet Herstel en verslaving (2018)

OverigeO.b.v. literatuurFactsheetMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet ouderen en verslaving: handreiking bij het CGT-protocol voor middelengebruik en gokken (2018)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetProtocolGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Addendum ouderen en verslaving: bij het CGT-protocol voor middelengebruik en gokken (2018)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenAddendumHandboekGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Concurrente validiteit tussen de MATE-Q en de MATE-intake (2018)

OverigeO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

(H)erkend en juist behandeld: handreiking voor implementatie en uitvoering van een LVB-vriendelijke intake in de verslavingszorg (2017)

BehandelingDiagnostiekO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandboekLVBMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Handleiding detoxificatie van psychoactieve middelen (2017)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandboekMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen (2017)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen: verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren (2017)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek