Database

Verslavingskunde Nederland bundelt de krachten van de volledige verslavingssector. Daarmee zijn wij het Nederlandse expertisenetwerk op het gebied van verslaving. Ons netwerk ontwikkelt sinds jaren wetenschappelijke richtlijnen, protocollen, rapporten en factsheets om kennis over verslaving te delen en te vergroten. Je kunt alle publicaties hier vinden.

Type bron
Problematiek
Doel
Taal
Erkenning

Addendum group-oriented cognitive behavioral therapy for substance use and gambling (2022)

BehandelingO.b.v. richtlijnAddendumHandboekGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (herziene versie) (2021)

BehandelingO.b.v. literatuurRichtlijnOpiaten

Deze richtlijn beschrijft het gehele hulpverleningsproces van diagnostiek tot uitvoer van diverse interventies bij opiaatverslaving. De behandeling van opiaatverslaving bestaat naast een medicatietraject uit een begeleidingstraject op maat.

Bekijk onderzoek

Addendum individual cognitive behavioral therapy for substance use and gambling (2019)

BehandelingO.b.v. richtlijnAddendumHandboekGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Handreiking voor GHB-behandeling (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurHandleidingGHB

Een opiaatonderhoudsbehandeling behoort tot de meest effectieve interventies voor mensen met een opiaatverslaving. Door middel van opiaatonderhoudsbehandeling is stabilisatie over langere termijn te bereiken.

Bekijk onderzoek

Achtergronddocument handreiking GHB-behandeling (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandleidingGHB
Bekijk onderzoek

Factsheet GHB-behandeling (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenFactsheetGHB
Bekijk onderzoek

Addendum tabaksverslaving bij het behandelprotocol Cognitieve Gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken (2019)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenAddendumTabak

De Zorgstandaard Tabaksverslaving vervangt de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. De Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan bij de moderne visie op de inrichting van preventie en zorg bij chronische ziekten.

Bekijk onderzoek

Factsheet Herstel en verslaving (2018)

OverigeO.b.v. literatuurFactsheetMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet ouderen en verslaving: handreiking bij het CGT-protocol voor middelengebruik en gokken (2018)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetProtocolGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Addendum ouderen en verslaving: bij het CGT-protocol voor middelengebruik en gokken (2018)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenAddendumHandboekGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Concurrente validiteit tussen de MATE-Q en de MATE-intake (2018)

OverigeO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

(H)erkend en juist behandeld: handreiking voor implementatie en uitvoering van een LVB-vriendelijke intake in de verslavingszorg (2017)

BehandelingDiagnostiekO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandboekLVBMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Handleiding detoxificatie van psychoactieve middelen (2017)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandboekMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen (2017)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen: verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren (2017)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Van Kindsbeen af. Stand van zaken trangenerationele verslavingszorg (2017)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Van kindsbeen af. Overzicht en advies transgenerationele verslavingszorg (2017)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet Stigma en verslaving (2017)

OverigeO.b.v. literatuurFactsheetMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Aanbeveling voor ketenzorg bij GHB-gerelateerde problemen (2016)

BehandelingO.b.v. praktijkervaringenRichtlijnGHB
Bekijk onderzoek

Behandeling van GHB-afhankelijkheid na detoxificatie (2016)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenEindrapportageGHB
Bekijk onderzoek