Preventie en vroegsignalering

Het doel van de programmalijn Preventie en vroegsignalering is het bereik en de kwaliteit van verslavingspreventie te vergroten. Gezamenlijk ontwikkelen we visie, wisselen we kennis uit en laten we producten ontwikkelen en onderzoeken. Daarmee werken we aan één integraal basispakket preventie.

Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie

Een voorbeeld van samenwerking is het informatie-instrument ‘Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie’, ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in opdracht van de programmalijn Preventie en Vroegsignalering. Dit interactieve informatie-instrument laat zien hoe instellingen voor verslavingszorg met lokale partners zoals gemeenten kunnen samenwerken aan verslavingspreventie. Het biedt een ‘kapstok’ voor een gesprek tussen instellingen en gemeenten over integrale aanpak, rollen en interventies. Het maakt bovendien maatwerk mogelijk, omdat instellingen en gemeenten ermee in kunnen spelen op de lokale situatie.

Bekijk de handleiding bij het informatie-instrument (pdf).

Contact

De programmacoördinatoren zijn Floor van Bakkum en Gino Cornelius. Ben je geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact op.