Preventieakkoord

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of overmatig alcohol drinken. Deze problemen zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Door deze problemen aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders dus verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te maken.

Deelakkoorden Roken en Alcohol

Verslavingskunde Nederland is partner bij de deelakkoorden Roken en Alcohol. Binnen deze deelakkoorden werken organisaties door heel Nederland samen om resultaten te behalen die een grote groep mensen bereiken.

Maak de zorg rookvrij

In 2021 moeten alle zorginstellingen die bij Verslavingskunde Nederland zijn aangesloten rookvrij zijn. Contactpersoon is Attie van der Meulen.

Naasten (alcohol)

We zetten samen een kwalitatief goed landelijk aanbod neer van evidence-based-interventies, gericht op naastbetrokkenen van probleemdrinkers. Contactpersoon is Hans Dupont.

Tweede lijn (alcohol)

Alcoholproblemen moeten beter herkend worden in de tweedelijnszorg, waaronder ziekenhuizen en de ggz. Dit project richt zich op (vroeg)signalering. Andrea Rozema is contactpersoon.

Vroegsignalering: eHealth, Moti55 en consultatie & advies

Het project ‘Versterken van de preventie en vroegsignalerings- en zorgketen’ ontwikkelt een samenhangend systeem van verschillende online en offline interventies voor drinkers, naasten en professionals. Zo weten ze wat ze kunnen doen bij overmatig alcoholgebruik, en waar ze terecht kunnen.

Dit project bestaat uit drie subprojecten:

  1. Het ontwikkelen van een landelijke keten aan eHealth-interventies (contactpersonen: Tamara de Bruijn en Jitske Hoogervorst);
  2. Het landelijk implementeren van het preventieve aanbod voor 55-plussers met beginnend problematisch alcoholgebruik (Moti55). Hans Dupont is contactpersoon;
  3. Het verbeteren van consultatie, advies en toeleiding voor professionals.

Meer informatie over het vroegtijdig herkennen van alcoholproblematiek vind je bij het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Implementatie

In de loop van 2021 hebben de projecten verschillende concrete resultaten opgeleverd. Denk aan interventies, getrainde medewerkers, en materialen. Om te zorgen dat de betrokken organisaties aan de slag gaan met de resultaten is deze video gemaakt. Je kunt zien wat er nodig is voor implementatie. Of bekijk hoe ver je al bent met deze checklist (pdf).

Of bekijk de video: is jouw organisatie klaar voor implementatie?