Tweede Lijn

De werkgroep Tweedelijn wil de vroegsignalering van alcoholproblemen in de tweedelijnszorg verbeteren. Onder de tweedelijnszorg vallen algemene ziekenhuizen en ggz-instellingen. De werkgroep richt zich op alle patiënten in de tweedelijnszorg met problematisch alcoholgebruik of met een risico daarop.

Doel: optimale vroegsignalering en zorg in 2040

In 2040 willen de werkgroep Tweedelijn en het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) een sluitende keten voor vroegsignalering en zorg voor alcoholproblematiek in de tweedelijnszorg hebben gerealiseerd. Dat houdt in: een samenhangend aanbod van vroegsignalering tot en met hulpverlening, bij zowel ziekenhuizen als ggz-instellingen.

Op kortere termijn wil de werkgroep concrete handvatten, interventies en ondersteunende producten ontwikkelen. Hiermee worden zorgaanbieders optimaal in staat gesteld om de vroegsignalering van alcoholgebruik in de tweedelijnszorg te implementeren. Deze producten zijn gebaseerd op best practices en – waar mogelijk – evidence-based-informatie. Daarnaast volgt de werkgroep best practices in verschillende zorginstellingen die op een vernieuwende manier werken aan het verminderen van alcoholproblematiek.

Als je alcoholproblematiek in de zorg vroeg signaleert verklein je gezondheidsschade en vergroot je de kans op een succesvolle behandeling.