Uniforme werkwijzen

We streven naar een uniforme werkwijze in de verslavingszorg. Dat doen we door het tegengaan van praktijkvariatie. In de programmalijn gaat het om het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van zorgstandaarden, protocollen en richtlijnen. Zo komen we landelijk tot een uniforme, minimale kwaliteitsstandaard van good practices, met ruimte voor de couleur locale in instellingen voor verslavingszorg.