Reactie Verslavingskunde Nederland op Nationaal Preventieakkoord

Verslavingskunde Nederland heeft vandaag het Nationaal Preventieakkoord getekend vanuit de overtuiging dat we hiermee een eerste stap in de goede richting zetten om verslaving aan alcohol en tabak te voorkomen en te verminderen. Verslavingskunde Nederland heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de inhoud van dit akkoord op de thema’s Problematisch Alcoholgebruik en Tabak/Roken maar is ook nog kritisch.

Preventie

Verslavingskunde Nederland onderschrijft dat door preventie ziektelast kan worden voorkomen. Ook wordt door preventie bijkomende maatschappelijke schade zoals overlast voorkomen. De maatschappij in zijn geheel heeft baat bij vroege interventies in ziekteprocessen en bij de beïnvloeding van factoren voorafgaand aan deze ziekteprocessen. Niet voor niets is preventie één van de belangrijkste thema’s binnen Verslavingskunde Nederland.

Alcohol

Over het thema Problematisch Alcoholgebruik in het Nationaal Preventieakkoord zijn we nog kritisch. Weliswaar wordt alcoholpreventie geïntensiveerd, maar dit gaat wat ons betreft niet ver genoeg. Het is duidelijk dat niet alleen gezondheidsbelangen hebben meegewogen, maar ook die van bijvoorbeeld de alcoholindustrie. Verslavingskunde Nederland pleit voor de inzet van objectieve, wetenschappelijk gefundeerde beleidsmaatregelen en interventies. Vanuit onze maatschappelijke opdracht en onze expertise zien wij het als onze verantwoordelijkheid om bij dit proces aangesloten te blijven, hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en in de komende jaren samen met anderen tot toetsbare verbeteringen te komen.

Tabak

In het Nationaal Preventieakkoord worden veel activiteiten omschreven die op verschillende niveaus worden gefaciliteerd en uitgevoerd; zowel landelijke als regionale en sectorale maatregelen worden genoemd. De samenhang van activiteiten op deze verschillende niveaus zou wat ons betreft beter kunnen. Naast preventie is het belangrijk dat de zwaar verslaafde rokers behandeling kunnen krijgen in de verslavingszorg. Om deze zorg betaalbaar te houden dient er concreet gekeken te worden naar de mogelijkheden van verzekerbare zorg in deze.

Samen

Het is voor het eerst dat we in gezamenlijkheid met zoveel partijen om tafel zitten om het gebruik van de schadelijke middelen alcohol en tabak te beperken en daarmee duidelijke stappen zetten om de gezondheid van de Nederlandse bevolking op de lange termijn te verbeteren. Dat is zeker iets om enthousiast over te zijn en om zowel de Staatssecretaris die dit heeft gestart en gefaciliteerd alsook de betrokken partijen die zich constructief hebben opgesteld mee te complimenteren.

  • Het hele persbericht vind je hier.
  • De Rijksoverheid heeft dit bericht uitgebracht.
  • Lees hier de reactie van partnerinstelling Trimbos-instituut.
  • Alliantie Rookvrij heeft over het thema Roken/Tabak een bericht uitgegeven, dit lees je hier.