Programma Landelijke Dag 2022

Bekijk hier het volledige programma voor de Landelijke Dag 2022, op 14 oktober in Utrecht. Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.

 • 12.00 uur Inlooplunch
 • 12.30 uur Opening door Harmen Beurmanjer
 • 12:35 uur Woord van de Voorzitter Walther Tibosch
 • 12:50 uur Keynote door Ruud Rutten
 • 13.30 uur 1e ronde workshops/presentaties
 • 14.15 uur Pauze
 • 14.45 uur 2e ronde workshops/presentaties
 • 15.30 uur Terugkoppeling workshops
 • 15.45 uur Uitreiking Herstelaward door Erik de Vos
 • 16.00 uur Einde
 • 16.15 uur Napraten, hapje/sapje

Na aanmelding vragen we je een keuze te maken via het formulier voor de workshops en presentaties in ronde 1 en 2. Hieronder alvast een korte samenvatting.

Workshops/presentaties ronde 1

 

A – Contingentiemanagement als effectieve psychologische behandeling voor stoornissen in het gebruik van middelen – Renske Spijkerman (PARC), Laura DeFuentes-Merillas (Novadic-Kentron), Peter Blanken (PARC), Maaike Horsten (Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland)

Na een korte inleiding gaan we met de aanwezigen in gesprek over de praktische uitdagingen en eventueel ethische bezwaren die er over de toepassing van CM in de specialistische verslavingszorg zowel binnen de zorg als in de samenleving kunnen bestaan. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden willen we met de deelnemers van gedachten wisselen over oplossingsrichtingen om om te kunnen gaan met deze uitdagingen en mogelijke bezwaren.

B – Behandeling van verslaving bij mensen met autisme – Marc Bosma (Novadic-Kentron), Johan van Zanten (Novadic-Kentron), Sharon Walhout (Novadic-Kentron)

Ieder mens is anders, maar mensen met autisme zijn ánders anders: hoe zij de wereld om zich heen waarnemen, hoe ze die informatie verwerken, hoe ze daarop reageren. Dat betekent ook dat behandelmethodes voor psychische problemen of verslaving bij deze groep soms minder effectief zijn. Tijdens deze bijeenkomst richten we ons op de vraag ‘Hoe kun je je als behandelaar comfortabeler voelen in de behandeling van mensen met autisme en verslaving’. Er zal tevens ruimte zijn voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

C – Praktijkonderzoek ‘Bouwstenen voor een herstelondersteunende leefomgeving bij verslavingsbehandeling’ – Cor Verbrugge (Novadic-Kentron), Lisan Jansen Lorkeers, Cas Barendregt (IVO), Thomas Martinelli (IVO)

Te vaak eindigt een verslavingsbehandeling, terwijl er nog behoefte is aan ondersteuning. Dit staat duurzaam herstel in de weg. Samen met lokale verslavingszorg, sociaal domeinpartners, gemeenten, een cliëntpanel, landelijk leernetwerk en experts, onderzoeken en beschrijven we in een praktijkonderzoek de samenwerking tussen verslavingszorg en sociaal domein bij bestaande herstelgerichte praktijken in drie gemeenten (Amsterdam, Den Bosch en Nijmegen). In onze sessie delen we de eerste opbrengsten van dit nog lopende project.

Workshops/presentaties ronde 2

 

D – Effectief behandelen in de verslavingszorg: De toepassing van de Community Reinforcement Approach, implementatie en behandelintegriteit. – Peter Greeven (Novadic-Kentron), Anneleen Kraan (Iriszorg), Hendrik Roozen

CRA is een van oorsprong Amerikaanse evidence-based (gedragstherapeutische) behandelmethode die zich richt op het ontwikkelen van een plezierige, gezonde en actieve leefstijl die uiteindelijk meer beloning oplevert dan middelengebruik. We zullen ingaan op de effectiviteit van CRA en uiteenzetten hoe we samenwerken aan de implementatie. In het tweede deel zal worden ingegaan op onderzoek naar de modelgetrouwe toepassing van CRA door behandelaren bij volwassen patiënten.

E – Chemsex – Anika Molenaar (Parnassia) en Esther Smit (PsyQ)

Wil je straks naar huis met een breed repertoire aan chemsex-slang en geopende ogen? We duiken in de wereld van chemsex en belichten vooral de problematische kant ervan. Gedurende onze presentatie praten we je bij over onze pilot die dit jaar voor het eerst het licht zag: een behandelaanbod voor mensen die zijn vastgelopen in de wereld van chemsex. We delen de do’s en don’ts op basis van onze eigen ervaringen en hopen je iets van de Rotterdamse lef mee te geven, zodat deze populatie straks ook in andere regio’s met hun complexe zorgvraag in de GGZ terecht kan.

F – Basispakket programmalijn Preventie en Vroegsignalering – Hans Dupont (Mondriaan)

Een investering in verslavingspreventie is een investering in het voorkomen van problematisch gebruik en van (toekomstige) problemen die door het gebruik van middelen (en gamen en gokken) kunnen ontstaan. Dat vraagt volgens ons dan ook om een duidelijke profilering van het veld van verslavingspreventie en de manier waarop met ons kan worden samengewerkt aan gezamenlijke doelen. Om de communicatie met opdrachtgevers te verbeteren is onlangs een informatie-instrument ontwikkeld dat kan worden gebruikt in gesprekken met gemeenten en andere opdrachtgevers die zich willen inzetten voor lokale preventie van verslavingsproblemen. Een presentatie van het basispakket met gelegenheid voor vragen.