Phrenos-rapport ‘Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland’ verschenen

Begin dit jaar heeft Phrenos een onderzoek laten uitvoeren door Mark Bench, naar aanleiding van de oprichting van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie. Het onderzoek brengt de stand van zaken met betrekking tot stigmatisering in Nederland in kaart. Het rapport ‘Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland’ is hier een weerslag.

Je kunt het rapport downloaden op de website van kenniscentrum Phrenos.

Het onderzoek, dat plaatsvond onder 2.500 Nederlanders, laat zien dat stigmatisering mede afhangt van de aandoening die mensen hebben: mensen met een psychotische kwetsbaarheid worden meer gestigmatiseerd dan mensen met een depressie. Tevens blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid minder worden gestigmatiseerd als ze werk hebben. De mate waarin mensen stigmatiseren wordt beïnvloed door de hoeveelheid kennis die ze hebben over psychische aandoeningen: hoe meer correcte informatie ze bezitten, hoe minder ze stigmatiseren.

Dat betekent dat interventies en campagnes die zich daarop richten, positieve resultaten kunnen boeken en kunnen leiden tot meer inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.