Onderzoeksprioriteiten vastgesteld binnen Verslavingskunde Nederland

Verslavingskunde Nederland wil het vakgebied van de verslavingskunde verbeteren, onder meer door zelf richting te geven aan wetenschappelijk onderzoek. Om na te gaan welke onderzoeksthema’s in het veld leven hebben IVO, NISPA en Stichting Het Zwarte Gat een brede veldraadpleging uitgevoerd. Wetenschappers, zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliënten en naasten zijn hiervoor geraadpleegd.

Hiermee is gekomen tot vier prioriteiten:

  • Herstellen van verslaving
  • Gepersonaliseerde behandeling: ‘maatwerk’
  • Implementatieonderzoek: samenwerking tussen verschillende sectoren en disciplines
  • Preventie, vroegsignalering en vroeginterventie

Er is een eindrapport verschenen waarin beschreven is hoe deze onderwerpen nader zijn ingevuld. Verslavingskunde Nederland verwerkt de resultaten in het kennisbeleid voor de komende jaren.