Nieuw Dagelijks Bestuur Verslavingskunde Nederland

Op 6 oktober 2023 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden bij Verslavingskunde Nederland. Op de Netwerkdag werden de leden van het vorige Dagelijks Bestuur bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren, en namen de nieuwe bestuursleden het stokje over.

Scheidende bestuursleden Dagelijks Bestuur

Op Gerard Niemeijer na is het gehele Dagelijks Bestuur afgetreden volgens het statutaire aftreedrooster. Voorzitter Walther Tibosch neemt na bijna zeven jaar afscheid. Hij blijft voorzitter van o.a. Novadic-Kentron en Zorg van de Zaak en daarmee ook lid van het Algemeen Bestuur van Verslavingskunde Nederland. Ook cliëntenvertegenwoordiger Hendrik Hartevelt (ook werkzaam bij Stichting Het Zwarte Gat) neemt afscheid. Twee bestuursleden gaan met pensioen: Ruud Rutten (algemeen bestuurslid, tevens bestuurder Tactus) en Hein Sigling (vertegenwoordiger van de professionals, tevens psychiater bij Brijder Verslavingszorg).

Nieuwe bestuursleden Dagelijks Bestuur

Gerard Niemeijer wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Verslavingskunde Nederland. René Adriaanse (VvGI) wordt penningmeester. Erik de Vos (Terwille) wordt secretaris en Lieke Knapen (Novadic-Kentron) vertegenwoordigt de professionals. De gesprekken over de invulling van de cliëntvertegenwoordiging binnen het bestuur zijn nog in volle gang.

Deze nieuwe bestuursleden gaan of blijven zich inzetten voor het landelijke expertisenetwerk dat Verslavingskunde Nederland is. Door expertise en ervaring te bundelen vergroot Verslavingskunde Nederland kennis en kunde over verslaving en het (voorkomen van) gebruik van alcohol, drugs, tabak en van gedragsverslaving.

Lees meer over onze ambitie.