Lokaal samenwerken aan mentale gezondheidsbevordering

Preventie is een zaak van lange adem. Tussen gemeenten zijn veel verschillen in de preventieaanpak die wordt gekozen. Bij het veranderen van politieke kleur verandert soms ook de preventie-aanpak. Hierdoor wordt niet overal een samenhangend pakket van effectief bewezen interventies ingezet, terwijl hier mooie instrumenten voor zijn.

Een voorbeeld is het informatie-instrument ‘Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie’ ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in opdracht van de programmalijn Preventie en Vroegsignalering van Verslavingskunde Nederland. Daarnaast hebben Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz een handreiking voor gemeenten namens de ggz- en de verslavingspreventie opgesteld. Deze handreiking ondersteunt medewerkers van gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van het plan van aanpak voor GALA en SPUK voor de bevordering van mentale gezondheid en het voorkomen van (overmatig) middelengebruik en mentale problemen.