Interventies voor naasten erkend

De interventie ‘5 Stappen’ is voor volwassen naasten van mensen die overmatig alcohol en/of andere drugs gebruiken en/of gokproblematiek hebben. De interventie wil de last voor de naasten verminderen. Deze interventie heeft de erkenningsstatus ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ gekregen in het Loket Gezond Leven, de landelijke databank van het RIVM. Voor verdere implementatie en verspreiding van de interventie zijn inmiddels 25 professionals uit het land getraind via Verslavingskunde Nederland.

De CRAFT is gericht op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met een verslavingsprobleem en hun naaste. Ook is de interventie gericht op het vergroten van bewustzijn en welzijn van de naaste. CRAFT heeft de erkenningsstatus ‘goed onderbouwd’ gekregen in de landelijke databank. Voor verdere implementatie en verspreiding van de interventie zijn inmiddels 91 professionals uit het land getraind.

Hiermee heeft het project Naasten een landelijk dekkend aanbod voor naasten gerealiseerd.

Een mensenmenigte waarin een man en een vrouw lopen.