Lees voor

Inventarisatierapport project Naasten (2020)

PreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportAlcohol

Problematisch alcoholgebruik raakt niet alleen de drinker zelf, maar heeft ook een grote impact op de mensen om hen heen. Er zijn geen concrete cijfers over het aantal naastbetrokkenen, maar het leven naast iemand met een verslavingsprobleem wordt vaak als zwaar ervaren. Tegelijkertijd zijn naastbetrokkenen een belangrijke schakel bij vroeg signalering, het motiveren tot matigen van het gebruik en bij het motiveren van problematisch gebruikers naar zorg.

Het bieden van interventies voor naasten is voor zowel betere vroegsignalering en toeleiding naar zorg belangrijk, als voor het bewerkstelligen van (betere resultaten in) zorg voor degene met een (potentiele) verslaving. Ten behoeve van het preventieakkoord zal er om bovenstaande redenen een of enkele evidence based interventies voor naastbetrokkenen geselecteerd worden en worden deze landelijk opgeschaald, zodat voor naasten deze interventie(s) met landelijke dekking beschikbaar zijn.

Bekijk onderzoek