Campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ 2023

De landelijke en regionale campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ gaat op 6 november van start.

Het ultieme doel van deze campagne is om bij te dragen aan het bevorderen van de keuze van jongeren om geen alcohol te drinken voor hun 18e jaar. De doelgroep van de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ 2023 bestaat uit ouders met kinderen van 1 t/m 12 jaar.

Het praktische doel is dat ouders weten dat het niet-drinken van alcohol in aanwezigheid van hun kinderen bijdraagt aan het voorkomen van vroegtijdig drinkgedrag. De campagne is een activiteit van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

De campagne wordt voor het vierde jaar georganiseerd. Regionaal is de afgelopen drie jaar deelgenomen door de afdelingen Preventie van de Verslavingszorg, GGD-en en gemeenten. Ook dit jaar hebben zich reeds diverse instellingen aangemeld voor deelname.

Lees meer of bekijk de factsheet van het Trimbos-instituut (pdf).