Reactie Verslavingskunde Nederland op erkenning gameverslaving door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent vanaf vandaag gameverslaving als een officiële verslaving. Toch is er nog veel discussie: want wanneer ben je verslaafd als je (veel) gamet?

Gamen is populair. Veel gamers ervaren plezier bij het spelen, echter problematisch gamen komt ook voor. Dit kenmerkt zich door: verlies van controle over de hoeveelheid gamen, sociale conflicten, continu aan gamen denken, onthoudingsverschijnselen bij niet gamen, problemen door het gamen, vluchtgedrag in het gamen en er toch mee doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Wanneer deze verschijnselen zich voordoen, noemt de WHO dat vanaf vandaag officieel een gameverslaving.

Binnen de reguliere verslavingszorg behandelen we al meer dan tien jaar mensen met deze symptomen. In 2015 zocht 537 mensen hulp hiervoor in de verslavingszorg (Ladis kerncijfers). Hoewel er een duidelijke stijging is in het aantal mensen dat hulp zocht, is het aantal gameverslaafden in absolute aantallen relatief beperkt. We zien dat mensen die bovengenoemde verschijnselen hebben, soms dusdanige problemen ervaren dat ze er zonder professionele hulp niet meer uitkomen. Zij gaan op zoek naar hulp en kloppen aan bij instellingen voor verslavingszorg.

Sommige wetenschappers vinden het nog te vroeg om gameverslaving op de lijst te zetten als erkende verslaving en vinden dat er meer onderzoek moet komen om tot een heldere diagnose te komen. Verslavingskunde Nederland vindt ook dat je het juiste moet labelen om te voorkomen dat mensen die een beetje fanatiek gamen meteen als verslaafd worden gezien. Maar intussen kloppen er mensen bij de verslavingszorg aan met een gameverslaving. Dat er nu erkenning is voor deze problematiek, zal hen faciliteren de toegang naar de hulp te vinden die binnen de instellingen van Verslavingskunde Nederland wordt geboden en die ze nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen.

Zie ook het NOS-item over gameverslaving van vandaag. En voor meer info en cijfers de site Gameninfo.nl van Trimbos. Voor preventie en/of behandeling kan je contact nemen met een van de instellingen van Verslavingskunde Nederland in de regio.