Ontbreken structurele financiering zet toekomst preventie onder druk

Het is een breed gedeelde politieke én maatschappelijke opdracht: structurele financiering van effectieve (het liefst evidence based) preventieve interventies en -programma’s. In de huidige praktijk blijkt echter dat deze structurele financiering onder druk staat. Dit is bijzonder problematisch omdat het haaks staat op de doelstellingen gesteld in het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waarin nadrukkelijk wordt opgeroepen tot een beweging van zorg naar preventie.

Naar aanleiding van het commissiedebat leefstijlpreventie met staatssecretaris Van Ooijen uiten de Nederlandse ggz, Verslavingskunde Nederland, Het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Stichting Positieve Leefstijl hun zorgen hieromtrent in een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Lees de brief aan Vaste Kamercommissie VWS

Of bekijk hier de samenvatting van de brief in 60 seconden