Database

Verslavingskunde Nederland bundelt de krachten van de volledige verslavingssector. Daarmee zijn wij het Nederlandse expertisenetwerk op het gebied van verslaving. Ons netwerk ontwikkelt sinds jaren wetenschappelijke richtlijnen, protocollen, rapporten en factsheets om kennis over verslaving te delen en te vergroten. Je kunt alle publicaties hier vinden.

Type bron
Problematiek
Doel
Taal
Erkenning

Investeren in verslavingspreventie: beschrijving van Nederlandse programma’s voor jeugd en jongeren (2013)

PreventieO.b.v. literatuurOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet cognitieve gedragstherapie Jeugd: richtlijn en protocol voor de behandelaar (2012)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetProtocolRichtlijnGamenGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Richtlijn cognitieve gedragstherapie Jeugd (12-18 jaar) (2012)

BehandelingO.b.v. literatuurProtocolRichtlijnGamenGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet angst en verslaving (2012)

BehandelingFactsheetRichtlijnAngststoornissenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Richtlijn middelenmisbruik of -afhankelijkheid en angststoornissen (2012)

BehandelingDiagnostiekO.b.v. literatuurRichtlijnAngststoornissenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet resultaten scoren publicaties: evaluatie 2008-2011 (2011)

OverigeOnderzoeksrapport
Bekijk onderzoek

Factsheet alcoholgebruiksruimten (2011)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnAlcohol
Bekijk onderzoek

Richtlijn alcoholgebruiksruimten (2011)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenRichtlijnAlcohol
Bekijk onderzoek

MATE: Handleiding en protocol (2011)

BehandelingDiagnostiekO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandleidingProtocolGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Van kwetsbaar naar weerbaar: verslaving bij kwetsbare jongeren voorkomen en adequaat begeleiden, bevorderen gezondheid en weerbaarheid, vergroten veiligheid, besparen kosten (2011)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde: een gids voor het vormgeven van onderwijs over verslaving (2010)

OnderwijsO.b.v. literatuurHandboekGamenGokkenMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix (2010)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekOnderzoeksrapportMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix (2010)

BehandelingPreventieO.b.v. onderzoekFactsheetMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet vroegsignalering middelengebruik of -afhankelijkheid bij jongeren (2010)

PreventieO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Richtlijn vroegsignalering middelengebruik of -afhankelijkheid bij jongeren (2010)

PreventieO.b.v. literatuurRichtlijnMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Factsheet canon verslaving: wat elke professional over verslaving moet weten (2009)

OnderwijsO.b.v. richtlijnFactsheetHandboekMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Middelenafhankelijkheid en depressie: diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische behandeling van comorbide middelenafhankelijkheid en depressieve stoornissen (2009)

BehandelingO.b.v. literatuurHandleidingProtocolDepressieMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek

Medicamenteuze terugvalpreventie bij alcoholafhankelijkheid (2009)

BehandelingO.b.v. literatuurHandleidingAlcohol
Bekijk onderzoek

Factsheet richtlijn cannabisbehandeling bij jongeren en jongvolwassenen (2009)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetRichtlijnCannabis
Bekijk onderzoek

Factsheet Intramural Motivation Centre (2009)

BehandelingO.b.v. richtlijnFactsheetHandboekMiddelen algemeen
Bekijk onderzoek