Nieuwe website: herken alcoholproblematiek

Het SVA heeft een nieuwe website gelanceerd: Herkenalcoholproblematiek.nl De site ondersteunt professionals bij het vroegtijdig signaleren en aanpakken van alcoholproblematiek en bevat informatie over vroegsignalering bij specifieke doelgroepen.

De site zal de komende maanden worden uitgebreid met kennis en producten die voortkomen uit de activiteiten van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) en is daarmee een belangrijke vindplek voor kennis en informatie over vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik.

Het SVA is een activiteit vanuit het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik en is een samenwerking tussen: Trimbos-instituut, Verslavingskunde Nederland, GGD GHOR Nederland, Stichting Positieve Leefstijl, KBO-PCOB, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Tranzo.