Interventie Moti55 goedgekeurd door RIVM

2018. De afdeling Preventie van Mondriaan heeft, samen met Tactus Verslavingszorg afgelopen jaar in opdracht van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een passende interventie voor alcoholgebruik van 55-plussers ontwikkeld. Daarnaast heeft de afdeling onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze interventie. Het RIVM heeft nu deze interventie goedgekeurd en als theoretisch goed onderbouwd bestempeld.

We zijn blij met dit nieuws! Dat betekent namelijk dat we met de inzet van Moti-55 veel mensen kunnen helpen bij het onder de loep nemen van hun alcoholgebruik. Daarnaast zijn we natuurlijk trots op onze collega’s die deze interventie ontwikkeld hebben!

Alcoholgebruik ouderen stijgt

Er is sprake van een fikse stijging van alcoholproblematiek onder ouderen in Nederland. Ouderen zijn kwetsbaar, door hun veranderde levermetabolisme, door het gelijktijdige gebruik van medicatie en door de afname van het lichaamsvocht waardoor een geringe hoeveelheid alcohol eerder tot effecten en orgaanschade leidt.

Voorbeelden van lichamelijke en psychische klachten die bij ouderen kunnen optreden als gevolg van overmatig alcoholgebruik zijn: hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen, incontinentie, moeheid, seksuele problemen, verslaving, angsten, lichtgeraaktheid, somberheid/depressie, slapeloosheid, desoriëntatie en geheugenverlies. Ouderen lopen daarnaast een hoog risico om te vallen.

De effectiviteit van de inzet van vooral motivational interviewing bij deze doelgroep is uitgebreid internationaal aangetoond.

Over Moti-55

Mondriaan preventie ontwikkelde, samen met collega’s in Overijssel, de Moti-55-interventie, gericht op de groeiende groep ouderen met risicovol alcoholgebruik (probleemdrinkers). Moti-55 is een individuele theoretisch uitgebreid onderbouwde interventie voor 55-plussers met alcoholproblematiek. Het doel van de interventie is het verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers die participeren in het traject Moti-55.

Na aanmelding door de cliënt zelf of door een intermediair kan een kennismakingsgesprek met de cliënt (al dan niet met diens naaste of intermediair) worden gevoerd, waarna het eerste gesprek met de cliënt wordt gepland. In twee tot vier gesprekken wordt Moti-55 aan de hand van 14 vaste onderdelen uitgevoerd. Doel is het verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers.

De beoogde deelnemers aan de preventieve interventie Moti-55 zijn ouderen (55+) waarvan bekend is dat ze op een (beginnend) problematische manier bezig zijn met alcoholgebruiken die een verhoogde kans maken op het ontwikkelen van alcoholmisbruik en/of –afhankelijkheid.

Een groot deel van de 55-plussers is zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid en zij zoeken in beperkte mate hulp voor hun alcoholgebruik.

Een eerste pilot-onderzoek naar de effectiviteit van Moti-55 laat gunstige effecten zien. Moti55 is goedgekeurd door het RIVM als goed onderbouwde interventie.