Lees voor

Masterprotocol Resultaten Scoren: handleiding voor de ontwikkeling van producten (protocollen, richtlijnen en kennisdocumenten) voor de verslavingszorg (2016)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandboekMiddelen algemeen

Het Masterprotocol bestaat uit acht fasen die doorlopen moeten worden bij de ontwikkeling van een product.

  1. Voorbereiding
  2. Literatuurstudie, consultatie, aanbevelingen
  3. Vaststellen van programma van eisen
  4. Formuleren en toetsen van de handleiding voor de nieuwe interventie
  5. Interne pilot
  6. Implementatieplan
  7. Externe pilot
  8. Implementatie, integraal kwaliteitstraject, onderhoud

Resultaten Scoren als zodanig bestaat niet meer maar de ontwikkeling van richtlijnen en andere producten wordt nu ondersteund vanuit Verslavingskunde Nederland.
Het Masterprotocol van Resultaten Scoren is echter nog steeds zeer bruikbaar voor de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen.

Bekijk onderzoek