Lees voor

Aanbeveling voor ketenzorg bij GHB-gerelateerde problemen (2016)

BehandelingO.b.v. praktijkervaringenRichtlijnGHB

De ketenzorg voor mensen met een GHB-verslaving is van groot belang bij de opvang van het toenemend aantal complexe GHB- (probleem)gebruikers en -verslaafden. In dit onderzoek wordt beschreven hoe een betere afstemming tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij de zorgketen rond GHB-problematiek, zoals verslavingszorginstellingen, politie, ziekenhuizen en gemeenten, plaats kan vinden.

Op basis van de resultaten zijn enkele aanbevelingen geformuleerd:

  1. Afspraken en verantwoordelijkheden in de regio worden vastgelegd waarna op meer regelmatige basis en via kortere lijnen contact wordt onderhouden tussen de ketenpartners;
  2. De verslavingszorg gaat de ketenzorg coördineren;
  3. De zorg wordt meer op één locatie aangeboden en wordt meer op de individuele GHB-gebruiker afgestemd;
  4. Nazorg in de vorm van o.a. informatieverstrekking, woonruimte en dagbesteding wordt in een vroeg stadium georganiseerd.
Bekijk onderzoek